Bestyrelsen

Forældrebestyrelsens arbejdsområde og kompetencer

 1. Fastsætte principper for institutionens virksomhed, herunder principper for
  - det pædagogiske arbejde
  - institutionens aktiviteter
  - samarbejde mellem institution og forældre
  - indretning inde og ude
  - personalesammensætning (kvalifikationer)
  - lokalområde samarbejde (inst.)
  - anvendelse af lokaler udenfor åbningstiden
 2. Fastsætte principper for anvendelse af budgetrammen, der indeholder udgifter ekskl. lønudgifter og udgifter til drift og vedligeholdelse af bygninger

Forældrebestyrelsens opgaver bliver herefter:

 • At være med til at formulere, beskrive, og i samarbejde med lederen fastlægge institutionens målsætning
 • At være med til at formulere, beskrive og godkende institutionsplanen i samarbejde med lederen
 • At fastlægge institutionens daglige åbningstid, indenfor den af kommunalbestyrelsen fastlagte ramme for den 
   ugentlige åbningstid
 • At godkende institutionens budgetforslag efter indstilling fra lederen
 • At udtale sig om alle spørgsmål, som kommunalbestyrelsen forelægger dem
 • Forældrebestyrelsen kan ikke træffe principbeslutninger, som har karakter af tjenstlige instrukser for de ansatte eller lederen. Det er ledere alene, der har instruktionsbeføjelsen over de ansatte. Det er lederen, der placerer medarbejdernes arbejdstid og konkrete funktioner.

Formand

Martina Goul Laursen(valgt i 2021)
Morelbakken 1
7600 Struer
23463010
martina92@live.dk

Næstformand

Camilla Lykke Jensen (valgt i 2021)
Rørsangervej 15,
7600 Struer
28446906
camillalykke1@hotmail.com

Kristina Demming (valgt i 2020)
Vibevej 10
7600 Struer
29888693
kristinademming@gmail.com

Nicolas Viftrup Pedersen (valgt i 2020)
Duevej 15
7600 Struer
22267029
nicolaspedersen@hotmail.com

Jens Pedersen Villesen (valgt i 2020)
Hindbærhegnet 6
7600 Struer
51908001
jens@iselfrepair.dk

Personalerepræsentanter

 

Annette Mark (dagplejen)
97840082
anne76c9@skole.struer.dk

Alicja Misztela (valgt i 2020)
29892808
amxx0012@skole.struer.dk

 

Institutionsleder

Henrik Andersen
22457096
henrika@struer.dk

Mødedeltager

Maj-Britt Gaye (pædagogisk leder)
40427663
mbg@struer.dk