Læreplan, tilsyn og praktiksted

Luk alle
Åben alle

Den pædagogiske læreplan skal udarbejdes med udgangspunkt i et fælles pædagogisk grundlag.
Det pædagogiske grundlag består af en række fælles centrale elementer, som skal være kendetegnende for den forståelse og tilgang, hvormed der skal arbejdes med børns trivsel, læring, udvikling og dannelse i alle dagtilbud i Danmark.

Pædagogiske Læreplan for Bremdal Dagtilbud (pixiudgave)

Pædagogiske Læreplan for Bremdal Dagtilbud (fuld udgave)

Kommunalbestyrelsen er forpligtet til at føre tilsyn med indholdet af dagtilbuddene og den måde hvorpå, opgaverne udføres jævnfør Dagtilbudslovens §5.
Forvaltningen udfører det faglige og pædagogiske tilsyn, der skal tilse og sikre, at de kommunale daginstitutioner herunder det daglige pædagogiske arbejde praktiseres i overensstemmelse med dagtilbudsloven samt kommunens sammenhængende børne- og ungepolitik.

Tilsynet skal ligeledes sikre, at den ydelse daginstitutionerne leverer til forældre og børn herunder børn med særlige behov, er ioverensstemmelse med serviceniveauet i kommunen.

Tilsynsrapport 2021