Vuggestue

Stuerne er sammensat på tværs af børnenes alder og vi tilstræber en ligelig fordeling mellem antallet af børn, alder og køn.

Hver stue har fast tilknyttet personale, som har ansvaret i forhold til børnenes trivsel, læring udvikling og forældresamarbejde.